Arquivo do Mundo 17: Classificação de inimigos derrotados

Tipo de classificação:
Posição Jogador Tribo Total
1 pfjorge TW 2.085.999.271
2 lobito--23 TW 1.908.202.595
3 DFGG TW 1.864.238.514
4 blade20 TW 1.106.536.260
5 rescuer TW 1.027.011.745
6 ima4u TW 986.129.642
7 Whitewall TW 945.016.858
8 EspartaG TW 906.014.581
9 lobo1314 TW 793.993.052
10 sou-mesmo-feio TW 764.379.550
11 PEDRAXIX TW 736.694.909
12 Angel Warrior TW 718.323.690
13 OEngenheiro TW 711.356.128
14 deltacat TW 710.861.802
15 cesarcunha98 TW 630.681.153
16 Crysamorim TW 611.473.214
17 CerridWeen TW 600.039.931
18 Nedved3 TW 568.441.402
19 psynesk TW 565.824.607
20 ZEPAPAS TW 564.070.268
21 plknext TW 532.960.312
22 Soul F.urious TW 512.213.029
23 Jesus del Campo TW 492.536.724
24 ttmp2629 TW 473.820.874
25 Allura TW 470.590.326
26 Hermano1x TW 462.556.368
27 vitormanuelferreira TW 446.263.226
28 dmarques124 TW 440.856.702
29 beleza100fim TW 429.699.366
30 BAD BOY BRASIL TW 399.459.214
31 kajo555 TW 394.498.084
32 hellboy69 TW 334.495.588
33 Lyeonn TW 328.367.671
34 0099@ 09@ 326.517.749
35 Viktor I TW 287.243.880
36 matheusilirio TW 277.190.753
37 Destruidor 12 TW 276.428.073
38 Nárnia 5 TW 275.330.451
39 HUGO CHAVES 5 TW 271.679.834
40 nelson morais TW 270.212.028
41 sobiet TW 269.793.199
42 Dinhoscherer TW 220.500.206
43 sami-fer TW 219.405.615
44 guilesap TW 206.206.537
45 faltomic TW 182.977.883
46 Matija TW 182.760.125
47 TRIBOGACHY TW 179.324.334
48 SKORPION55 TW 167.910.175
49 sasuke18 TW 160.339.878
50 BetaM TW 155.778.392
51 Becas23 TW 153.335.702
52 JRIB UNOS 136.753.948
53 Mixtape13 TW 132.065.017
54 ALBAT TW 128.204.856
55 zezinho1983 TW 121.716.326
56 blackdevilsic TW 118.031.395
57 Nefelibata TW 107.055.219
58 Nubii TW 106.878.385
59 RFRA TW 97.848.605
60 raiandro TW 90.958.800
61 maga12 TW 87.785.342
62 cheguevara TW 86.183.017
63 lillow TW 77.381.332
64 josepampo TW 76.487.482
65 ajsn TW 76.477.558
66 Predador-bolado ASM 74.020.741
67 Paulo sobral TW 72.275.915
68 carlostuna 09@ 53.395.249
69 Vianna77 46.902.194
70 nikos16 46.670.012
71 Alenta Kraven TW 41.612.467
72 thebigpro TW 35.871.300
73 Desbundixie 30.504.835
74 faje 29.253.273
75 nortenho21 TW 24.539.235
76 diogoremiao TW 22.598.769
77 cascinha66 21.204.309
78 guerreirodestemido TW 20.078.398
79 cotynha TW 19.091.244
80 ekimilson 09@ 16.564.193
81 joka100 TW 9.311.919
82 vitor1967 09@ 8.370.141
83 Notty 09@ 6.817.188
84 991574 09@ 4.216.974
85 Tribholt TW 3.700.441
86 gil pt 3.667.279
87 Stor Pardal 09@ 2.263.207
88 DEMONIAK 2.106.577
89 saraaf 1.709.772
90 madeira2 1.486.227
91 paulo megane 09@ 1.464.287
92 carp6969 09@ 1.157.191
93 haoasakura 09@ 338.720
94 Pedronix16 09@ 288.707
95 davidvieira 09@ 223.703
96 Rafaelbatista 09@ 155.701