Arquivo do Mundo 17: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1 EspartaG TW 53.519.420 4.404 12.152
2 Nárnia 5 TW 42.787.532 4.150 10.310
3 faltomic TW 42.001.505 4.102 10.239
4 PEDRAXIX TW 39.874.890 4.063 9.814
5 pfjorge TW 38.832.154 3.901 9.954
6 deltacat TW 37.396.277 3.632 10.296
7 lobito--23 TW 37.356.021 3.839 9.731
8 rescuer TW 35.172.870 3.556 9.891
9 CerridWeen TW 34.923.068 3.533 9.885
10 lobo1314 TW 34.772.276 3.461 10.047
11 kajo555 TW 32.552.960 3.221 10.106
12 sobiet TW 31.020.833 2.604 11.913
13 Nedved3 TW 30.543.007 3.121 9.786
14 plknext TW 30.185.065 2.987 10.105
15 ttmp2629 TW 29.405.440 2.738 10.740
16 BAD BOY BRASIL TW 27.563.382 2.775 9.933
17 dmarques124 TW 27.344.433 2.701 10.124
18 hellboy69 TW 27.177.158 2.697 10.077
19 blade20 TW 26.893.734 2.699 9.964
20 ZEPAPAS TW 26.753.219 2.723 9.825
21 Whitewall TW 25.923.896 2.731 9.492
22 Lyeonn TW 25.892.115 2.679 9.665
23 TRIBOGACHY TW 25.270.250 2.575 9.814
24 Viktor I TW 23.841.824 2.657 8.973
25 psynesk TW 23.295.334 2.382 9.780
26 Matija TW 22.914.831 2.035 11.260
27 Hermano1x TW 22.414.507 2.223 10.083
28 BetaM TW 22.022.437 2.180 10.102
29 Soul F.urious TW 21.767.818 2.204 9.877
30 cheguevara TW 21.563.409 2.172 9.928
31 DFGG TW 21.275.073 2.135 9.965
32 JRIB UNOS 21.057.077 2.097 10.042
33 Allura TW 20.748.950 2.126 9.760
34 Jesus del Campo TW 20.717.346 2.048 10.116
35 Destruidor 12 TW 20.199.907 1.993 10.135
36 sami-fer TW 20.160.050 2.138 9.429
37 Angel Warrior TW 20.139.268 2.067 9.743
38 Paulo sobral TW 20.060.332 1.665 12.048
39 SKORPION55 TW 19.771.796 2.118 9.335
40 vitormanuelferreira TW 19.489.801 1.969 9.898
41 matheusilirio TW 19.128.218 1.915 9.989
42 cesarcunha98 TW 18.355.332 1.769 10.376
43 ALBAT TW 17.292.108 1.727 10.013
44 josepampo TW 17.142.144 1.677 10.222
45 maga12 TW 16.969.576 1.707 9.941
46 Becas23 TW 16.740.142 1.789 9.357
47 Nubii TW 15.854.034 1.736 9.133
48 Dinhoscherer TW 15.671.516 1.570 9.982
49 nikos16 15.377.848 1.556 9.883
50 Nefelibata TW 14.819.968 1.481 10.007
51 beleza100fim TW 14.739.392 1.492 9.879
52 HUGO CHAVES 5 TW 14.432.195 1.429 10.100
53 guilesap TW 13.897.849 1.474 9.429
54 RFRA TW 13.801.376 1.460 9.453
55 nelson morais TW 13.664.935 1.302 10.495
56 raiandro TW 12.857.427 1.310 9.815
57 ajsn TW 12.320.355 1.288 9.565
58 ima4u TW 11.968.046 1.212 9.875
59 Mixtape13 TW 11.867.908 1.143 10.383
60 blackdevilsic TW 11.041.553 1.168 9.453
61 thebigpro TW 10.153.362 889 11.421
62 OEngenheiro TW 9.758.580 976 9.999
63 Crysamorim TW 9.028.113 914 9.878
64 Vianna77 7.725.570 801 9.645
65 Predador-bolado ASM 6.868.445 782 8.783
66 zezinho1983 TW 6.432.328 664 9.687
67 nortenho21 TW 6.386.846 624 10.235
68 lillow TW 6.102.507 608 10.037
69 sasuke18 TW 5.863.787 589 9.955
70 Alenta Kraven TW 5.726.461 617 9.281
71 sou-mesmo-feio TW 5.532.773 560 9.880
72 cotynha TW 5.046.828 567 8.901
73 diogoremiao TW 4.591.527 472 9.728
74 guerreirodestemido TW 4.030.661 465 8.668
75 Desbundixie 3.943.672 418 9.435
76 cascinha66 3.290.648 313 10.513
77 Tribholt TW 2.290.959 236 9.707
78 0099@ 09@ 1.928.644 289 6.674
79 ekimilson 09@ 1.592.786 166 9.595
80 joka100 TW 1.055.568 127 8.312
81 carlostuna 09@ 978.808 81 12.084
82 991574 09@ 942.950 99 9.525
83 paulo megane 09@ 73.617 11 6.692
84 Pedronix16 09@ 42.733 4 10.683
85 gil pt 21.250 7 3.036
86 saraaf 9.107 1 9.107
87 madeira2 7.905 2 3.953
88 Rafaelbatista 09@ 7.246 1 7.246
89 faje 6.434 2 3.217
90 vitor1967 09@ 1.395 1 1.395
91 davidvieira 09@ 1.323 1 1.323
92 DEMONIAK 703 1 703
93 carp6969 09@ 336 1 336
94 Notty 09@ 302 1 302
95 haoasakura 09@ 282 1 282
96 Stor Pardal 09@ 248 1 248