#2857 Tipo I: Inimigos derrotados por jogadores

Posição Nome Derrotou
1 Knight7 8.494.386
2 Senhora leao 3.358.973
3 Rei Rei jokaa 2.852.269
4 pagodas 1.386.831
5 luis79 1.156.832
6 Rei King Master 968.388
7 tototo 847.363
8 Fenix777 757.277
9 mateusl2 646.303
10 Anonym0us.Wolf 444.585
11 CriminalKiller23 416.964
12 gexo99 415.720
13 FABIO127 355.551
14 fredymaster001 341.790
15 seefood-ass 339.412