#1170 Bash Round: Inimigos derrotados por jogadores

Posição Nome Derrotou
1 napolikos 194.381
2 matador6 72.145
3 Zdunio92 60.015
4 robykyllerpotti 58.231
5 sexstyle* 53.414
6 Gram1991 46.294
7 Ymcio 38.886
8 tacj 38.397
9 fredvscalex 37.788
10 tsaf tsouf 33.269
11 Aleluia1 30.978
12 danielmarques 30.172
13 n0ob speed 27.713
14 Ferb i Fineash 27.529
15 Every Bady Kombinerki 26.706